کناره سوزنی فرش سیرجان پشم دست ریس رنگ گیاهیکناره سوزنی فرش سیرجان پشم دست ریس رنگ گیاهیکناره سوزنی فرش سیرجان پشم دست ریس رنگ گیاهیکناره سوزنی فرش سیرجان پشم دست ریس رنگ گیاهی

کناره سوزنی فرش سیرجان پشم دست ریس رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40996
محل بافت : سیرجان
عرض : 106 سانتی متر
طول : 324 سانتی متر
رج : 0
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : گلبهی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

کناره گلیم فرش سیرجان پشم دست ریس