ذرع و نیم علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم علیا جدید گل ابریشمذرع و نیم علیا جدید گل ابریشم

ذرع و نیم علیا جدید گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30898
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریزنقشه جدید علیا گل ابریشم