شش متری قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی تولیدی پورحیدرشش متری قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی تولیدی پورحیدرشش متری قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی تولیدی پورحیدرشش متری قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی تولیدی پورحیدر

شش متری قشقایی پشم دست ریس رنگ گیاهی تولیدی پورحیدر

فروخته شده

کد فرش : 70034
محل بافت : قشقایی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : بژ
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

شش متری قشقایی پشم دست ریس اعلا بافت رنگ گیاهی