دایره قطر سه متر  دستباف تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمدایره قطر سه متر  دستباف تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمدایره قطر سه متر  دستباف تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمدایره قطر سه متر  دستباف تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم

دایره قطر سه متر دستباف تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 55056
محل بافت : تبریز
عرض : 300 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 22 کیلوگرم

فرش دستباف تبریز گرد قطر سه متر چله و کف ابریشم