تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودتتابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودت

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودت

فروخته شده

کد فرش : 61023
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشم