رو میزی سوزنی فرش سیرجانرو میزی سوزنی فرش سیرجانرو میزی سوزنی فرش سیرجانرو میزی سوزنی فرش سیرجان

رو میزی سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40820
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 35 سانتی متر
طول : 115 سانتی متر
رج : 0
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

رومیزی برجسته باف پشم مرینوس