قالیچه تبریز نقشه جدید علیا گل وچله ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا گل وچله ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا گل وچله ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا گل وچله ابریشم

قالیچه تبریز نقشه جدید علیا گل وچله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22088
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز طرح علیا جدید گل و چله ابریشم