ذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح میرزایی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30904
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : میرزایی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی تیره
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح کف ساده گل ابریشم