قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 65 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 65 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 65 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 65 رج

قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 65 رج

فروخته شده

کد فرش : 22090
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 65
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

فرش دستباف سه متری نقش موج مهر نوین فر