قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رجقالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رج

قالیچه تبریز طرح جدید موج مهر کف ابریشم 60 رج

فروخته شده

کد فرش : 22091
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

فرش دستباف تبریز نقش جدید موج مهر نوین فر