شش متری طرح جدید ماهی یازده متن کرک و ابریشمشش متری طرح جدید ماهی یازده متن کرک و ابریشمشش متری طرح جدید ماهی یازده متن کرک و ابریشمشش متری طرح جدید ماهی یازده متن کرک و ابریشم

شش متری طرح جدید ماهی یازده متن کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10829
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 201 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید 11 متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری نقشه جدید ماهی گل ابریشم اعلا