ذرع و نیم تبریز نقشه کهن نوین فر کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه کهن نوین فر کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه کهن نوین فر کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم تبریز نقشه کهن نوین فر کف حاشیه و چله ابریشم

ذرع و نیم تبریز نقشه کهن نوین فر کف حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30912
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : کهن جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقش جدید کهن کف حاشیه ابریشم