ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40725
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 60 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک برجسته باف پشم مرینوس