تابلو فرش تبریز طرح سطل گل تولیدی کریمی

تابلو فرش تبریز طرح سطل گل تولیدی کریمی

فروخته شده

کد فرش : 61037
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 55
طرح : سطلی از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گل چله و گل ابریشم