تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده تولیدی منصوری

تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده تولیدی منصوری

فروخته شده

کد فرش : 61039
محل بافت : تبریز
عرض : 38 سانتی متر
طول : 53 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز برجسته باف چله و گل ابریشم