تابلو فرش تبریز طرح سبد گل تولیدی تقی پور سردرودی

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل تولیدی تقی پور سردرودی

فروخته شده

کد فرش : 61044
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 62 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم