تابلو فرش تبریزطرح منظره کلیسا تولیدی فرزاد

تابلو فرش تبریزطرح منظره کلیسا تولیدی فرزاد

فروخته شده

کد فرش : 61046
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره کلیسا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم