دوذرعی قم کرک طرح شکارگاهدوذرعی قم کرک طرح شکارگاهدوذرعی قم کرک طرح شکارگاهدوذرعی قم کرک طرح شکارگاه

دوذرعی قم کرک طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 30916
محل بافت : قم
عرض : 111 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 45
طرح : شکارگاه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

دو ذرعی کرک قم نقشه شکارگاه