ذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری شصت رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری شصت رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری شصت رجذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری شصت رج

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح سالاری شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 30919
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 164 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیمدستبافت تبریز طرح جدید سالاری چله و گل ابریشم