دایره دستباف تبریز طرح تقی زاده قطر یک و نیم متر گل ابریشمدایره دستباف تبریز طرح تقی زاده قطر یک و نیم متر گل ابریشمدایره دستباف تبریز طرح تقی زاده قطر یک و نیم متر گل ابریشمدایره دستباف تبریز طرح تقی زاده قطر یک و نیم متر گل ابریشم

دایره دستباف تبریز طرح تقی زاده قطر یک و نیم متر گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50157
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

فرش دستبافت گرد قطر یک ونیم متر تقی زاده گل ابریشم