قالیچه سیرجان سوزنی فرش برجسته باف طرح خشتیقالیچه سیرجان سوزنی فرش برجسته باف طرح خشتیقالیچه سیرجان سوزنی فرش برجسته باف طرح خشتیقالیچه سیرجان سوزنی فرش برجسته باف طرح خشتی

قالیچه سیرجان سوزنی فرش برجسته باف طرح خشتی

فروخته شده

کد فرش : 22095
محل بافت : سیرجان
عرض : 156 سانتی متر
طول : 192 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه گلیم فرش سیرجان برجسته باف خشتی