ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان

ذرع و چهارک سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40752
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 61 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
رج : 0
طرح : درختی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک برجسته باف پشم مرینوس