تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی پرگل چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی پرگل چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی پرگل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61061
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 68 سانتی متر
رج : 55
طرح : سطلی از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح سطلی از گل چله و گل ابریشم