تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61062
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه گلدان گل چله و گل ابریشم