قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22096
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز نقشه گنبد گل ابریشم