قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22100
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح گنبد گل ابریشم