تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61082
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد برجسته باف
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گلبهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز برجسته باف گل ابریشم وان یکاد