تابلو فرش تبریز طرح سبد گل تولیدی عبدالسلام

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل تولیدی عبدالسلام

فروخته شده

کد فرش : 61093
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 77 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل عبدالسلام
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه سبد گل مارک عبدالسلام چله و گل ابریشم