گلیم سوزنی قوچان کناره تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

گلیم سوزنی قوچان کناره تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80623
محل بافت : قوچان
عرض : 62 سانتی متر
طول : 189 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی شتری
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

کناره گلیم سوزنی قوچان رنگ گیاهی تمام پشم دستبافت