ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجانذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان

ذرع و چهارک دستباف سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40664
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 79 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چارک دستباف سیرجانی برجسته باف پشم مرینوس