گلیم سوزنی قوچان کناره تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

گلیم سوزنی قوچان کناره تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80627
محل بافت : قوچان
عرض : 61 سانتی متر
طول : 190 سانتی متر
رج : 0
طرح : بزوپرنده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

گلیم سوزنی کناره قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستبافت