تابلو فرش تبریز طرح سماور و قوری برجسته باف چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سماور و قوری برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سماور و قوری برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61065
محل بافت : تبریز
عرض : 43 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : سماورو قوری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح سماور و قوری چله و گل ابریشم