کناره دو متری یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دو متری یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دو متری یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهیکناره دو متری یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی

کناره دو متری یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41020
محل بافت : بروجن
عرض : 83 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشتی قابی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

کناره دو متری تمام پشم یلمه بافت بروجن