مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80637
محل بافت : قوچان
عرض : 94 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

مربه یک در یک گلیم سوزنی قوچان پشم رنگ گیاهی دستبافت