مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی

مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 80638
محل بافت : قوچان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 104 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی