مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

مربع یک در یک گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80639
محل بافت : قوچان
عرض : 95 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو شتر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

مربع گلیم سوزنی قوچان تمام پشم رنگ گیاهی دستبافت