گلیم سوزنی قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

گلیم سوزنی قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80641
محل بافت : قوچان
عرض : 100 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی شتری
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

قالیچه گلیم سوزنی قوچان تمام پشم دستبافت