جفت قالیچه تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشمجفت قالیچه تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم

جفت قالیچه تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22102
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

جفت سه متری تبریز طرح هریس پنجاه رج گل ابریشم