تابلو فرش تبریز طرح دو پرنده بر جسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح دو پرنده بر جسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61098
محل بافت : تبریز
عرض : 37 سانتی متر
طول : 51 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم