تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61099
محل بافت : تبریز
عرض : 37 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح دو بلبل چله و گل ابریشم برجسته باف