تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریزطرح دو پرنده برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61165
محل بافت : تبریز
عرض : 37 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
عرض با قاب : 58 سانتی متر
طول با قاب : 81 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه دو پرنده چله و گل ابریشم برجسته باف