تابلو فرش تبریز طرح طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61104
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطلی از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم