تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد با سوره کوثر برجسته باف

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد با سوره کوثر برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 60679
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 81 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد و سوره کوثر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد و سوره کوثر برجسته باف گل ابریشم