کناره سه متری طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمکناره سه متری طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمکناره سه متری طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشمکناره سه متری طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

کناره سه متری طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41018
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 85 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

کناره سه متری ماهی طرح جدید گل ابریشم