قالیچه تبریز طرح کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22112
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 60
طرح : کف ابریشم کهن تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف نقشه جدید کهن شصت رج کف متن و حاشیه ابریشم