قالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف  ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف  ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف  ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف  ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید صفریان کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22097
محل بافت : تبریز
عرض : 162 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : صفریان جدید تبریز
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قایچه دستباف تبریز نقشه جدید صفریان کف حاشیه چله و گل ابریشم