قالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری کف ساده جدیدقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری کف ساده جدیدقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری کف ساده جدیدقالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری کف ساده جدید

قالیچه تبریز طرح هریس کامپیوتری کف ساده جدید

فروخته شده

کد فرش : 22226
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز کامپیوتری
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز طرح جدید هریس کامپیوتری گل ابریشم