پشتی قم تمام ابریشم لچک ترنج شرابیپشتی قم تمام ابریشم لچک ترنج شرابیپشتی قم تمام ابریشم لچک ترنج شرابیپشتی قم تمام ابریشم لچک ترنج شرابی

پشتی قم تمام ابریشم لچک ترنج شرابی

فروخته شده

کد فرش : 41021
محل بافت : قم
عرض : 63 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم قم شرابی رنگ طرح لچک ترنج