ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجانذرع و نیم سوزنی فرش سیرجانذرع و نیم سوزنی فرش سیرجانذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان

ذرع و نیم سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 30640
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 104 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم برجسته باف پشم مرینوس