قالیچه طرح جدید خطیبی تبریز کف حاشیه ابریشمقالیچه طرح جدید خطیبی تبریز کف حاشیه ابریشمقالیچه طرح جدید خطیبی تبریز کف حاشیه ابریشمقالیچه طرح جدید خطیبی تبریز کف حاشیه ابریشم

قالیچه طرح جدید خطیبی تبریز کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22116
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی کف ابریشم تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم